Varför blir Cree ledare för SiC?

Släppdatum:2021-03-10 10:10

SiC upptäcktes som ett material under 1800-talet. Under det följande århundradet användes SiC i stor utsträckning vid bearbetning och smältning på grund av sin höga hårdhet. Det användes främst i funktionell keramik, avancerade eldfasta material, slipmedel och metallurgiska råvaror. Det finns också marknadsföring som ett slags smycke-Moissanite.

Även om den första SiC-dioden föddes så tidigt som 1907, på grund av variationen i SiC:s egen struktur, fortsatte utforskningen av SiC:s industriella kristalltillväxt under hela 1900-talet, och den undersöks och förbättras fortfarande. Som halvledare med brett band, jämfört med traditionella kiselbaserade enheter, är SiC:s nedbrytningsfältstyrka tio gånger den för traditionella kiselbaserade enheter, och dess värmeledningsförmåga är tre gånger högre än traditionella kiselbaserade enheter, vilket gör den mycket lämplig för högspänningsapplikationer.SiC-komponenter kan uppnå lägre motstånd, högre omkopplingshastighet och anpassa sig till arbetsmiljöer med högre temperatur.


top