Cree slutför officiellt försäljningen av affärsenheten för LED-produkter

Släppdatum:2021-03-08 14:57

Cree tillkännagav den 1 mars att man har slutfört försäljningen av sin affärsenhet för LED-produkter ( "Cree LED ") till SMART Global Holdings, Inc.SMART-licenser för att införliva varumärket Cree LED i SMART-affärsportföljen.

Enligt transaktionsvillkoren kommer Cree att erhålla 300 miljoner US dollar, inklusive ett kontant köpeskilling på 50 miljoner US-dollar, och en säljarräkning på 125 miljoner US-dollar som kommer att betalas vid förfall 2023. Baserat på intäkterna och bruttovinstutvecklingen under de första fyra hela kvartalen efter Cree LED-transaktionen kan Cree också få upp till 125 miljoner dollar i vinstutbetalningar, eller så kan den betalas i form av treåriga säljräkningar.

Cree kommer att ändra företagsnamnet till Wolfspeed senare i år.


top